Medezeggenschapsraad OBS De kooi

 

In augustus 2007 werd onze zoon Henk 4 jaar oud, hij ging deze maand voor het eerst naar de basisschool. Hij ging naar OBS De kooi.

 

Ongeveer een Maand later werd er een vergadering van de Medezeggenschapsraad aangekondigd. Ik heb de stoute schoenen aangetrokken en ben daar op afgegaan om te kijken of dit iets voor mij zou zijn.

 

Het leek mij wel leuk en interessant, in oktober van dat jaar ben ik toegetreden tot de MR als algemeen lid.

 

De MR controleert en neemt allerlei besluiten over de wijzigingen en dergelijke binnen de school.

 

Tijdens de meeste overleggen van de MR is ook de Directeur van de school aanwezig.

 

2 maanden later werd ik afgevaardigd door de MR aan de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

 

De GMR neemt ongeveer dezelfde besluiten als de MR, echter dan van alle openbare basisscholen van Haren en Tynaarlo samen, welke verenigd zijn in stichting Baasis. Van

 

 

 

Voorzitter.

 

In 2012 werd de toenmalige voorzitter van de MR benoemd als directeur van OBS de kooi.

 

Hierdoor kwam de functie van Voorzitter vacant.

 

Ik heb me voor deze functie beschikbaar gesteld en werd door de meerderheid van de MR hiervoor gekozen.

 

Er had zich nog een ander lid beschikbaar gesteld voor deze functie. Hij kon zich er echter niet mee verenigen dat ik als Voorzitter werd gekozen en hij niet, daarom heeft hij zijn taak als lid van de MR opgegeven.

 

Nu lagen wij elkaar sowieso niet zo erg, dus ik had er geen enkele moeite mee dat hij de MR verliet.

 

Er kwam een goed en gezellig MR lid voor in de plaats.

 

 

 

Fusie OBS De kooi en OBS De ekkel.

 

In 2015 gingen de beide basisscholen De kooi en De ekkel in Eelde Fuseren.

 

Ik heb als voorzitter deze fusie tot een goed einde gebracht.

 

Ik was van mening dat de nieuwe fusieschool De Westerburcht ook een nieuwe verse MR behoorde te krijgen.

 

Daarom heb ik mijn functie als Voorzitter van de MR, op het moment van fuseren en na het samenstellen van een nieuwe MR, neergelegd.

 

Ik kijk met veel genoegen terug op deze leuke en leerzame tijd.

 

(c) jarko Weering. gehost door Hosting Eelde.