Tafeltennisvereniging Actief

 

Onze kinderen zitten al geruime tijd op tafeltennis, hij beoefend deze sport met heel erg veel plezier bij tafeltennisvereniging Actief in Eelde.

 

Uiteraard heeft de tafeltennisvereniging ook een bestuur, echter bestond dit bestuur slechts uit 1 persoon, Gerard.

 

Ik heb een aantal maal aangegeven dat dit niet kan, wanneer Gerard iets zou overkomen, is er geen bestuur meer.

 

Ook tijdens de algemene Ledenvergadering heb ik dit naar voren gebracht.

 

Er veranderde echter totaal niets aan.

 

Daarom heb ik in 2014 naar Gerard toe aangeboden dat, wanneer er opnieuw niemand zou zijn die zich aanbood als bestuurslid, ik dit wel zou willen oppakken. Echter zou dit dan wel expliciet aan de Ledenvergadering voorgelegd dienen te worden, aangezien ik geen lid was van de vereniging.

 

Zoals verwacht, niemand bood zich tijdens de ALV van 2014 aan als lid van het bestuur.

 

Gerard gaf aan wat ik had voorgesteld.

 

De Ledenvergadering ging unaniem akkoord met mijn lidmaatschap van het bestuur.

 

 

 

Secretaris.

 

Toen ik tot het bestuur toegetreden was, kreeg ik de functie van Secretaris toebedeeld.

 

Deze functie ligt mij wel redelijk.

 

Afgezien dat het wat mij betreft noodzakelijk was dat er iemand in het bestuur zou komen, zag ik het ook als een leuke aanvulling op mijn activiteiten. Het is een gezellige vereniging.

 

Ondanks dat we jaarlijks naar voren brachten dat de wens en noodzaak er was dat er meer mensen in het bestuur zouden komen, hebben Gerard en ik jarenlang het bestuur met ons tweeën bemenst. Tijdens de algemene Ledenvergadering van 2020 kwamen er ineens spontaan 2 personen, Willem en Tom die het bestuur wel zouden willen komen versterken.

 

Dit was uiteraard zeer welkom.

 

Uiteindelijk werd Gerard penningmeester, Willem Voorzitter en ik bleef secretaris.

 

 

 

Wedstrijdsecretaris jeugd.

 

Niet heel erg lang nadat ik tot het bestuur toegetreden was, kwam de toenmalige wedstrijdsecretaris voor de jeugd bij mij met de vraag of ik deze taak misschien ook op mij wilde nemen.

 

Ik had nog niet eerder iets dergelijks gedaan, dus dat leek mij wel een leuke nieuwe uitdaging.

 

In het begin leverde deze functie niet heel erg veel werk op, want er waren maar weinig jeugdteams. Later werden dit er steeds meer en groeide het uit tot 6 jeugdteams.

 

In 2021 heb ik bij het bestuur aangekondigd dat ik de taak van wedstrijdsecretaris voor de jeugd wel wilde overdragen aan iemand anders. Het bestuur gaat op zoek naar iemand die deze taak van mij wil overnemen.

 

 

 

Boekje.

 

In het begin regelde ieder team, zowel jeugdteam als senioren zelf de opstelling.

 

Ik kwam toen op het idee om 2 maal per jaar een competitieboekje op te stellen. In dit competitieboekje kwamen alle wedstrijden per team te staan, daarnaast ook de gegevens van de spelers en de gegevens van de tegenstander. Verder stond er in het boekje de regels van het tafeltennissen, de eventuele boetes, en alle gegevens van de vereniging.

 

Dit boekje werd goed ontvangen, al was het telkens wel weer veel werk om het op tijd te realiseren.

 

 

 

Shirts.

 

De toenmalige wedstrijdsecretaris beheerde ook de tenues van de club. Een logische vervolgvraag was of ik dit beheer ook op mij wilde nemen. Samen met mijn vrouw heb ik dit voor mijn rekening genomen.

 

In het begin waren de shirts van de vereniging, ieder lid betaalde een klein bedrag bij de contributie voor een regelmatige vervanging van shirts.

 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 2018 is aan de leden voorgesteld om de leden zelf de shirts te laten aanschaffen. Men is dan zelf verantwoordelijk dat de shirts goed onderhouden worden.

 

Wel bleef ik verantwoordelijk voor het aanschaffen van de shirts. 2 maal per jaar, tijdens de zomerstop en winterstop, worden de leden in de gelegenheid gesteld om shirts te bestellen.

 

(c) jarko Weering. gehost door Hosting Eelde.