Vereniging voor Volksvermaken

 

in Eelde is al jaren een vereniging actief die allerlei activiteiten organiseert voor haar leden en voor de andere inwoners van de gemeente.

 

De vereniging organiseert onder andere klootschieten, fietstochten, speurtocht, toneelvoorstellingen, jaarlijks een kermis en dergelijke.

 

De vereniging draagt de naam Vereniging voor Volksvermaken Eelde.

 

In 2001 werd ik gevraagd door het bestuur of ik plaats wilde nemen in het bestuur van de vereniging.

 

Op dat moment had ik tijd genoeg, aangezien ik toch geen baan had. Ik gaf aan hier wel voor te voelen.

 

Op de eerstvolgende Algemene  Ledenvergadering werd ik benoemd als bestuurslid.

 

Binnen het bestuur kreeg ik de functie van notulist toebedeeld. Ik was verantwoordelijk voor de notulen van de bestuursvergaderingen en de jaarlijkse Algemene Ledenvergaderingen.

 

Ik heb deze functie jaren met erg veel plezier vervuld.

 

Wel waren de 2 wekelijkse bestuursvergaderingen behoorlijk lang, deze eindigden dan ook vaak behoorlijk laat, vaak werd de vergadering pas rond middernacht gesloten.

 

In het begin was  dit geen enkel probleem, aangezien ik op dat moment toch geen werk had. Maar toen ik in juni 2002 bij Optelec kwam te werken, werden de nachten toch wel erg kort. Maar goed, de activiteiten en het bestuur was wel erg gezellig.

 

Na een aantal jaar werd het allemaal wel een beetje minder.

 

Ieder jaar werd er over dezelfde activiteiten vergaderd, nu is dat nog niet zo erg, maar ieder jaar werd ook hetzelfde weer naar voren gebracht.

 

Iedere activiteit werd na afloop geëvalueerd. Deze evaluatie notuleerde ik ook telkens, maar er werd geen notitie van genomen voor het daaropvolgende jaar.

 

Op den duur heb ik een overzicht gemaakt van alle opmerkingen die het jaar ervoor tijdens de evaluatie van de activiteiten gemaakt zijn.

 

Maar dit hielp niet echt, deze opmerkingen werden terzijde gelegd en er werd als vanouds over de activiteiten gesproken.

 

In 2008 was ik daar wel klaar mee, ik heb daarom ook maar afscheid genomen van het bestuur van de vereniging voor Volksvermaken.

 

(c) jarko Weering. gehost door Hosting Eelde.