Raadswerkgroep sociaal domein

 

Binnen gemeente Tynaarlo zijn er een aantal Raadswerkgroepen actief.

 

Niet iedereen kan zomaar lid worden van een raadswerkgroep, om onderdeel uit te kunnen maken van een dergelijke werkgroep dien je ten overstaan van de gemeenteraad beëdigd te zijn als Raadslid of als steunfractielid.

 

Daarnaast worden de leden van de raadswerkgroep door de gemeenteraad benoemd

 

In 2016 werd ik door de gemeenteraad benoemd als lid van de raadswerkgroep die praat over de stukken en onderwerpen binnen het sociaal domein.

 

De onderwerpen die onder andere binnen het sociaal domein vallen zijn bijvoorbeeld de jeugdzorg, Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), inburgering, participatie, schuld hulpverlening, zelfredzaamheid, (passend) werk en zorg.

 

In de werkgroep worden allerlei vraagstukken aan de orde gesteld omtrent bovenstaande onderwerpen.

 

Daarnaast worden bepaalde grotere beleidsstukken die aan de raad voorgelegd dienen te worden om vastgesteld te worden, eerst in de werkgroep besproken, bekeken of het voldragen is en of er nog onduidelijkheden in staan.

 

Het voordeel van de raadswerkgroep is dat er presentaties van ambtenaren uit het werkveld gevolgd kunnen worden om meer achtergrond informatie te verkrijgen.

 

Voor alle duidelijkheid, de raadswerkgroep heeft geen enkele beslissingsbevoegdheid, deze bevoegdheid is uitsluitend voorbehouden aan de gemeenteraad.

 

Het werk binnen de raadswerkgroep vind ik erg interessant.

 

Op dit moment maak ik nog steeds onderdeel uit van deze raadswerkgroep.

 

(c) jarko Weering. gehost door Hosting Eelde.