Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad stichting Baasis

 

In oktober 2007 trad ik toe tot de Medezeggenschapsraad (MR) van OBS de kooi.

 

In december van dat jaar werd ik door de MR afgevaardigd aan de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), aangezien de persoon die tot op dat moment namens de MR afgevaardigd was, aangaf daar niet zoveel meer voor te voelen.

 

Dit leek mij opnieuw een leuke en interessante uitdaging.

 

In totaal zaten er van 18 scholen een afgevaardigde in de MR.

 

Ongeveer de helft van de leden waren ouders en de andere helft was leerkracht.

 

 

 

Voorzitter.

 

In mei 2009 stopte de voorzitter van de GMR.

 

Er moest daarom dus een nieuwe voorzitter gekozen worden, maar daarvoor moest zich wel iemand geroepen voelen om deze taak op zich te nemen.

 

In eerste instantie wilde niemand dit doen.

 

Men stelde voor dat ik dit zou doen. Echter wist ik niet of de functie van Voorzitter binnen zo’n grote groep wel iets voor mij zou zijn, mede  in verband met mijn visuele beperking.

 

Ik gaf aan dat ik wel de functie van Vice voorzitter op mij zou willen nemen.

 

Uiteindelijk wilde een ander lid wel de taak van Voorzitter voor haar rekening nemen.

 

De avond waarop de eerstvolgende GMR vergadering plaatsvond, meldde de dame zich af die zich als Voorzitter had aangemeld. Hierdoor moest ik de vergadering voorzitten als Vice Voorzitter.

 

Dit ging eigenlijk best wel goed.

 

Vlak voordat de daarop volgende vergadering plaatsvond gaf de voorzitter aan dat ze helemaal stopte met de GMR. Daar was ik dan mooi klaar mee.

 

Ik heb tijdens die GMR vergadering aangegeven dat ik eerst wel tijdelijk de functie van voorzitter wilde waarnemen. Na een half jaar wilde ik dan dat de leden van de GMR aan zouden geven of ik wel of niet definitief Voorzitter zou worden. Wanneer men vond dat ik tekort schoot, moest men dit ook eerlijk aangeven.

 

Na een half jaar werd ik unaniem als Voorzitter gekozen.

 

 

 

Einde GMR.

 

Ik heb de functie van voorzitter vervuld tot november 2013.

 

Door een conflict heb ik de GMR moeten verlaten. Achteraf heeft het er alle schijn van dat een aantal GMR leden een eigen agenda hadden en dat ik daar niet in paste.

 

Niet heel erg lang na mijn vertrek Heeft de GMR er voor gezorgd dat de Directeur van stichting Baasis overspannen thuis kwam te zitten.

 

Het doel is mij nooit duidelijk geworden.

 

(c) jarko Weering. gehost door Hosting Eelde.