Adviesraad toegankelijkheid provincie drenthe

 

Provincie drenthe heeft in 2021 een start gemaakt met het instellen van een adviesraad die zich bezig houdt met de toegankelijkheid op meerdere vlakken, zoals digitale toegankelijkheid, de toegankelijkheid binnen de openbare ruimte en de toegankelijkheid van openbare gebouwen.

 

Ik ben gevraagd om zitting te nemen in deze adviesraad.

 

Ik heb hier uiteindelijk in toegezegd.

 

In mei werd de adviesraad ingesteld, er werden 3 werkgroepen samengesteld met een algemeen bestuur.

 

Ik had zitting in het bestuur en maakte onderdeel uit van de werkgroep voor de digitale toegankelijkheid.

 

 

 

Voorzitter.

 

In totaal hadden 4 personen zitting in het bestuur. Een van de bestuursleden was door ziekte langere tijd afwezig.

 

Ik werd door de bestuursleden benoemd als voorzitter.

 

Een van de andere bestuursleden was doof, zij maakte gebruik van een schrijftolk, waardoor ze steeds iets later mekreeg wat er gezegd was. Dit maakte het vergaderen soms wel lastig.

 

 

 

Opgezegd.

 

Er werd zo ongeveer iedere 2 weken vergaderd, deze frequentie vond ik aardig hoog.

 

Daarnaast komt dat ik nog een aantal functies had.

 

Al met al vond ik dat ik het te druk had en te weinig tijd had om de vergadering van de adviesraad goed en degelijk voor te bereiden. Dit is de reden geweest dat ik in september heb aangegeven met de adviesraad te gaan stoppen.

 

(c) jarko Weering. gehost door Hosting Eelde.