Kiesvereniging Gemeentebelangen Tynaarlo

 

Sinds 2000 ben ik lid van de kiesvereniging Gemeentebelangen Tynaarlo. Vanaf het begin ontvang ik de raadsstukken en praat ik mee tijdens de fractievergaderingen.

 

 

 

Secretaris.

 

In 2004 kwam er een plek vrij in het bestuur van de kiesvereniging, er kwam een vacature voor de functie van secretaris, doordat de toenmalige secretaris er mee wilde stoppen.

 

Het bestuur vroeg mij of ik er voor voelde om deze taak op mij te nemen.

 

Secretaris is binnen de kiesvereniging geen hele omvangrijke taak. Een paar maal per jaar komt het bestuur bij elkaar, daar moet een agenda voor opgesteld worden en er moeten dan notulen voor geschreven worden,

 

Daarnaast vindt er 2 maal per jaar een Ledenvergadering plaats, ook daarvoor dient een uitnodiging met agenda opgesteld te worden, net als de notulen.

 

Een van deze ledenvergaderingen is een Algemene Ledenvergadering, hiervoor dient een jaarverslag geschreven te worden.

 

Ik heb de functie van secretaris ongeveer 10 jaar vervuld.

 

Ik vond dat ik geen bestuurslid kon zijn, terwijl ik ook lid was van de gemeenteraad en dus van de fractie. Als bestuurslid controleer je de fractie.

 

Na mij nam Jan Brink de taak van mij over, echter duurde dit niet lang, want Jan verhuisde naar een andere gemeente.

 

Ik kreeg toen de taak opnieuw in mijn schoot geworpen.

 

Hilde Kamminga heeft in 2017 uiteindelijk het stokje van mij overgenomen.

 

 

 

Ik ben tot oktober 2021 lid gebleven van gemeentebelangen Tynaarlo, totdat ik mij niet meer kon verenigen met de gang van zaken al daar.

 

Ik ben in oktober 2021 lid geworden van Leefbaar Tynaarlo, de andere onafhankelijke politieke partij in onze gemeente.

 

(c) jarko Weering. gehost door Hosting Eelde.